12 Aralık 2015

Uygulama Ücretleri – Hücresel Hesaplamalı Uygulamalar (Excel, Numbers, E-tablolar)

Birçok firmanın ücretlendirme politikası değişebilir. Şöyle ki; bazen bir uygylamayı satın almak istediğinizde uygulamanın içinde bulunduğu paketi satın almanız gerekebilir. Ya da uygulamayı satın alırsınız, yanında […]
12 Aralık 2015

Grafik Çizme – Hücresel Hesaplamalı Uygulamalar (Excel, Numbers, E-tablolar)

Grafikler Grafik, bir yığın sayısal verinin beynin sağ lobuna havale edilmesidir 🙂 Grafikler, sayısal verilerin görselleştirilerek muhakeme kabiliyetinin arttırılması amacıyla hazırlanır. Doların zamanla artması (çizgisel grafik), […]
15 Kasım 2015

Eşzamanlama ve Ortak Çalışma – Hücresel Hesaplamalı Uygulamalar (Excel, Numbers, E-tablolar)

Eşzamanlama Nedir? Eşzamanlama (senkronizasyon), çalıştığınız bir belgeyi bir başka bir cihazda da çalışabilir olmanız anlamına gelmektedir. Burada asıl amaç belgenizi kopyalayıp başka yere taşımadan, bir cihazda […]
15 Kasım 2015

Çalışma ve Hesaplama Hızı – Hücresel Hesaplamalı Uygulamalar (Excel, Numbers, E-tablolar)

  Hız bir uygulamayı tercih için en önemli unsurlardan biri olabilir. Hız bizim için; Belgeyi açarken Belge üzerinde çalışırken Belgeyi kaydederen önem arzeder. Bir belgenin yavaş […]