Reaktör Tasarımı, Seçimliliğin Belirlenmesi, Mathcad ile çözüm

Uygulama Ücretleri – Hücresel Hesaplamalı Uygulamalar (Excel, Numbers, E-tablolar)
12 Aralık 2015
Kimya Mühendisleri İçin Bilgisayar Uygulamaları
11 Ekim 2016

Soru

Aşağıdaki gaz fazında yürüyen tepkime sistemini ele alalım.

Fogler6-6SoruResmi

B istenen madde olup, X ve Y temizlenmesi çok pahalı kirleticilerdir. Verilen spesifik tepkime hızları 27°C sıcaklıktadır. Tepkime sistemi 27°C ve 4 atm de çalışmaktadır. Saf A, 10 L/dk hacimsel akış hızında sisteme girmektedir.

a) Anlık seçimliliklerin ($${ S }_{ B/XY },{ S }_{ B/Y },{ S }_{ B/X }$$) A’nın konsantrasyonuna bağlı grafiğini çizin.

b) Bu reaksiyon serisi ilk olarak bir CSTR’de geröekleştirilirse, ilk reaktörün hacmi ne olacaktır?

c) A, B, X ve Y’nin reaktörden çıkış derişimleri nedir?

d) CSTR’den sonra A’nın %99 dönüşümünü elde edebilmek için bir PFR kullanılırsa bu PFR nin hacmi ne olmalıdır.

Çözüm

Sorunun çözümü tamamen Mathcad programı ile yapılmıştır ve aşağıdaki çıktıların tamamı Mathcad ortamından alınmıştır.

Çözümde kullanılan komutlar Mathcad dosyası içerisinde arkaplanı sarı olacak şekilde renklendirilmiştir. Dolayısıyla arka planı sarı olan her ifade Mathcad de anlamlı haldedir. Diğer yazılar veya denklemler ise açıklama amaçlı eklenmiş olup, Mathcad tarafından değerlendirilmemektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir