MATLAB, teknik hesaplamalar ve matematiksel problemlerin çözümü ve analizi için tasarlanmış bir yazılım geliştirme aracıdır. “MATrix LABoratory” kelimesinin kısaltması olan MATLAB, adından da anlaşılacağı üzere matrisler (matrix) yani diğer bir deyişle diziler (array) ile çalışır. Özellikle mühendislik alanındaki sistemlerin analizinde kullanılan MATLAB, sayısal çözümleme, görüntü işleme (image processing), yapay sinir ağları (artificial neural networks), sayısal işaret işleme (signal processing), optimizasyon (optimization), veri elde etme (data acquisation), veritabanı (database), süzgeç tasarımı (fitler design), bulanık mantık (fuzzy logic), sistem kimliklendirme (system identification), dalgacıklar (wavelets) gibi araçları ile sizler için mükemmel bir ortam sunar.

Kurs İçin Öngörülen Gün ve Saatler

  • 14:30 – 17:30

Toplam Süre

Kurs toplam 30 saat olup, 4 erli saatler şeklinde işletilmektedir. İlk 2 saat teorik dersten sonra 2 saat uygulama yapılmaktadır.
30

Saat


Dersler hafta sonu yapılmaktadır.

Kurs Ücreti

Selçuk Üniverstesi Personeli ve Öğrenci: 300 ₺
Diğer: 350 ₺

Kurs İçeriği

Matlab’ı tanıma ve geliştime

Matlab’ı gerektiği gibi tanıma, program arayüzünden neler yapılabilir? Kaynaklardan nasıl istifade edilir? Gelişen süreçte Matlab’a nasıl ayak uydurulur?

İşlemler ve Matris Uygulamaları

Matlab’ın temelini oluşturan matrisler nasıl tanımlanır? Günlerce süren matematiksel işlemler kısa bir şekilde nasıl çözüme ulaştırılır? Özel çözümleme metodları nasıl kullanılır.

Programlama

Fonksiyonlar, Koşullu ifadeler ve Döngülerle bir program nasıl tasarlanır? Program tasarlarken nelere dikkat edilmesi gerekir?

Denklemler ve Denklem Takımları

Denklem kökleri, Doğrusal denklem takımlarının çözümü, doğrusal olmayan denklem takımlarının çözümü… vs nasıl bulunuz?

Grafikler

Noktsal, çizgi, pasta, 3D ağ.. vs. grafikler nasıl hazırlanız ve görsellikleri nasıl arttırılır?

Eğri Uydurma ve Regresyon

Elimizdeki verileriden Regresyonu analizi ile farklı yöntemler kullanarak nasıl denklem üretiriz? Bu verilerden yola çıkarak olmayan verilere nasıl ulaşırız? (İnterpolasyon, ekstrapolasyon)… vs.

Direfansiyel Denklemler

El ile çözümü günler süren, başka programlama dilleri ile ise sayfalarca komut yazmamızı gerektiren diferansyel denklemler nasıl çözülür? (Adi, kısmi diferansiyel denlem ve denklem takımlarının çözümü)

Sembolik İşlemler

Sembolik işlemlerle çözümleme nasıl yapılır? Değeri belli olmayan bir denklemin türevi, integrali.. vs. sembolik olarak nasıl çözülür?

SELÇUKSEM