Mathcad ile Denklem Takımlarının Çözümü
26 Ağustos 2011
Korumalı: Euler Metodu.xmcd
29 Aralık 2011

Evvela şunu dile getirmek gerekir ki; kitabın alternatifleri gibi, kitap da gayet güzel bir baskı ve tasarım ile okuyucu karşısına çıkmış. Keza ismi de alternatifleri gibi ilgi çekici. Kitabı elime alır almaz birkaç sayfasına göz atarak hemen kasaya gittim. Görür görmez aldığım nadir kitaplardandır.

Üslubu açısından çevirmenlerin hakkını vermek gerek. Kitabın çevirmenlerinden birinin aynı zamanda editörün eşi olduğunu daha sonra editörü tebrik etmek için aradığımda öğrendim. O uzun ve karmaşık cümleleri aslından nasıl bu şekilde çevirmişler pes doğrusu. Kitabı okurken insanın aklından bunlar geçmiyor değil. Neyse ki güzel çeviri, çeviri kitaplara karşı ön yargınız var ise; önyargınızı kısa zamanda sizden alıyor.

 

Alternatif kitaplardan bahsetmişken aklıma hemen bir web tasarımcısının ısrarla tanıtımını yapmaya çalıştığı ve benimse daha sonra bir dostumdan hediye (!) alacağım “Tanrı Yanılgısı” kitabı aklıma geliyor. Kitap “Tanrı” inancı adına ortaya atılan tezleri çürütmeye çalışıyor. Bunu bilimsel bulgularla değil, mantiki mülahazalar ile yapmaya çalışıyor. Çevirideki tutarsızlığı komik bir belgeseli andırıyor. Fakat üslup yine aynı… Alternatif çalışmalar da üslup neredeyse hep aynı ve güzel. Isac Asimof’un “İnanmayan bir insanın en büyük ıstırabı şükretmek istediğinde şükrünü kime yönelteceğini bilememesidir.” Sözü de aynı üsluptaydı.

Lee Strobel, başarılı bir gazeteci… Gazetecilik okulunda okumuş ve hukuk üzerine asıl (orijinal) tabiriyle master (yüksek lisans) yapmış. Sıradan gazetecilik hayatını renklendiren ise kitaba giriş yaptığı hikâye ile gerçekleşiyor: Batı Viginia’da okul kitaplarının Hıristiyanlık inancıyla daha doğrusu teizm ile örtüşmemesi ve bazı yanlışların doğruluğunun kabul ettirilmeye çalışılması halkı rahatsız ettiğinden halk kitapların okutulmasına karşı çıkıyor. İşte önemli bir haber… Dindar Hıristiyanların bu kitaplara karşı adeta gerici bir tavır ile karşı çıkması yazarın dine karşı mesafesini biraz daha açıyor. Ama onun hedefi bu haberi yansız yapmak. Hülasa: halkın okul kitaplarına karşı şiddetli bir tavır aldığı batı Virginia’da ne olup bittiği haberinin hazırlanma serüveni ile kitap başlıyor.

Strobel, çocukluğundan beri ateist olarak yetişmiş bir insan. Hiç şüphesiz Evrim Teorisi de onu ateizme getiren en büyük etkenlerden birisi olmuştur. Lise yıllarında ısrarlar mutlak bir gerçek gibi gösterilen Evrim Teorisi, onun din algısını da sorgusuz sualsiz kesin bir sonuca bağlamıştır: İnançsızlık.

Batı Virginia’daki gerici Hıristiyanların radikal kaba davranışları Strobelin yapacağı haberi olumsuz etkilese de o, halkı organize eden ve Strobelin de aralarına girip haber yapmasına müsaade eden papaza söz vermiştir. Yanlı haber yapmayacaktır.

Strobel, Batı Virginia olayıyla birlikte artık “Tanrı”nın varlığını da irdelemeye başlar. Zira hiçbir ahlaki kuralların olmadığı, hesap verme endişesinin yaşanmadığı bir dünyadan bir “Hesap Soran”ın varlığını sorgulamanın yolunu tutmuştur. Öncelikle çocukluğundan beri aşığı olduğu ve gerçekliğinden tereddüt duymadı “Evrim Teorisi”ni sorgular.

Kitabın ikinci bölümünde “Evrim İmajları” başlığı altında Evrim Teorisi adına ön planda duran bazı araştırmalar konu edinilir. Stanley Miller’in atmosfer gazları deneyi, Darwin’in Yaşam Ağacı, Ernst Haeckel’in Embriyo çizimleri bunlardan bazılarıdır. Yazar bu bölümdeki üslubuyla bir zamanlar ne kadar şiddetli bir Evrim savunucusu olduğunu da gösteriyor. Ve şöyle bir itirafta bulunuyor: “Tek bildiğim ailemin ilk gençliğimden beri beni yönlendirdikleri Hıristiyanlık metodolojisini reddetmem için, Darwin’in teorisi bana iyi bir entelektüel zemin oluşturuyordu.”

Lee Strobel, artık Darwin’in Evrim Teorisi’ni sorgulamaya başlar. Evrim Teorisi’nin karşısında dik duran bilim adamlarından biri olan Jonathan Wells ile görüşürüz. Görüşmede Wells, Evrim teorisini destekleme adına yapılan çalışmaların insanları aldattığını anlatır. Özellikle Stanley Miller’in 1953 yılındaki “dünyanın ilk dönemlerindekine benzer bir atmosfere elektrik vermesi sonucu elde ettiği aminoasitlerle, yani hayatın yapı taşlarıyla ilgili” olan deneyinin gerçeği yansıtmadığını hatta uzaktan yakından alakası olmadığını anlatır. Strobel, şaşkınlık içerisindedir. Hele Haeckel’in embriyo çizimlerinin aldatıcı olduğunu öğrenince büyük bir inkisara uğrar. Zira Haeckel embriyo evrelerini aldatıcı hazırlamıştır. Birinci evre ile ikinci evre arasındaki evreleri es geçmiş ve insanları kandırmıştır. Hakikatte var olan birinci evre ile ikinci evre arasındaki evrelerde embriyo teorinin iddia ettiği gibi bütün canlıların çok benzer embriyoya sahip olmadığını, farklılaşmanın bu ara evrelerde de olduğunu Haeckel gizlemiştir. Hayal kırıklığı ise halen (Türkiye’de de) ders kitaplarında Heackel’in aldatıcı çizimlerinin yar almasıdır. Wells, benzer sahtekârlıkları ona anlatmıştır. Strobel ise Wells’in bilimsel tutarlılığının karşısında apışıp kalmıştır.

Wells, Strobel’e bulunan fosillerin DNA’larının sahte olduğunu ve eskiden beri bütün evrim kitaplarında yer alan maymundan insana evrilen Java adamının da insanları kandırdığını anlatmıştır. İnançlı bir insan da dahi “sahi ciddi benzerlikler var” algısı uyandıran Java adamının orta evresindeki yarı insan, yarı maymun görünümlü bir canlı yoktur ve insan ve maymundan alınan organlarla ortaya konan ortak bir varlıktır. Strobel, zahiri olarak çok güvendiği Java adamından da bir tokat yemiştir.
Bu görüşmeden sonra Strobel artık konuya şüpheci yaklaşmaya başlamıştır. İkinci görüşmesini “dünyanın en önemli kozmoloğu” Allan Rex Sandage’nin de konuşmacı olduğu, 1985 yılında Dallas’taki bilim ve din konulu konferansa “neredeyse kazara uğrayan” ve “ağzı açık” konferansı izleyen jeofizikçi Stephen C. Mayer’le yapacaktır. Mayer geçen on sene zarfında “Akıllı Tasarım” hareketinin “en bilgili ve en aranan sesi” olacaktı.

Strobel, Mayer ile bilimin dine ile uyumu, dinin bilime ya da bilimin dine bağımlılığı, “Akıllı Tasarım” ve “Tasarımcı”, ateizm, teizm, deizm.. vb. kavramları tartışacaktı. Mayer’den “Tanrı”nın ispatlarına “sağlam bir delil” isteyecekti. Mayer de ona son bilimsel gelişmelerle beraber (Strobel’in isteği gibi) altı tane delil gösterecekti. Sonunda konu “Akıllı Tasarımcı’nın” bazı bilim adamlarınca öne sürülen zayıf tasarımlarına gelecek ve Mayer de ona tasarımların bir mühendis gibi bütüncül bir zihniyetle düşünülürse zayıf değil gerekli olduğunu izah edecekti.

Strobel, Mayer’le de görüşünce “tasarım” adına verilen örneklerden tatmin oluyor ve lüzumsuz ya da kusurlu yaratımın söz konusu olmadığının mantığını yavaş yavaş idrak etmeye başlıyordu.

Sırada yer kürenin başlangıcı vardır: “Big Bang”

Big Bang’i konuşmak için bir çok bilimsel kitap ve makaleye imza atmış William Lane Craig’i seçmişti. Zaten Craig, seçilebilecek en iyi alternatiflerden biriydi. Craig, Strobel’e İmam Gazali’nin “Kelam” ilminden bahsetti. Onlar “Kelam”ı bizim değerlendirdiğimiz şekliyle değil kozmolojiye yol göstermesi şeklinde ele almışlardır. Strobel de Craig ile olan görüşmelerini İmam Gazali’nin açtığı yol ile tasarlayacaktı: “Varlığı başlayan herşey bir nedene dayanır. Evrenin varlığı başlamıştır. Öyleyse o da bir varlığa dayanır.”

Evrenin bir sonu olduğunun (daha evvel yapılan tutarlı bilimsel çalışmalara binaen) Strobel ve Craig tarafından kabul görmesi onun bir başlangıcının da olduğunun bir göstergesiydi. Craig bunun matematik ve bilim yolu ile Strobel’e anlatmıştır. Araştırmacı ve sorgulayıcı bir gazeteci olan Strobel aradığı cevapları teker teker buluyordu.

Gökbilimci Edwin Hubble’ın çalışmaları evrenin genişlediğini açık bir şekilde ortaya koyuyordu. Demek ki evren bir birliktelikten bir ayrıma geçmişti. Bunun da adı Big Bang’di.

Strobel ve Craig, Big Bang üzerine ortaya atılan birçok teori ve felsefeyi konuşmuşlardı. Craig, Ateizm adına ortaya atılan ve “Tanrı”ya insani vasıflar yüklemeye çalışan bilim adamlarının gözden kaçırdıkları yada önceki bilim adamları gibi görmezlikten geldikleri maddeleri ortaya dökecektir.

Craig ile olan görüşmesinden sonra Strobel şunları söyler: “Craig evrenin Tanrı tarafından yaratıldığını somut delillerle ortaya koymuştu. Tüm doğa kanunlarının insanoğlunun yaşaması için en uygun ortamı oluşturmak maksadıyla tarif edilmez bir titizlikle seferber olmasının başka bir açıklaması var olabilir mi?”

Kitap Bilgileri

Yazar: Lee Strobel

Çevirenler: Sare Levin Atalay, Reşit Şahin

Editör: Onur Atalay

Yayınevi: Ufuk Yayınları, 2011

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir