Emre Özbay

Araştırma Görevlisi

Selçuk Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü